Update van case uit boek: vaccinatie baarmoederhalskanker Nederland

23 maart 2010 — door Stijn Pieters

In navolging van de case over de baarmoederhalskankercampagne (het langste woord uit het boek trouwens), zijn we toe aan een eerste belangrijke update.

Vorig jaar was de vaccinatiecampagne voor baarmoederhalskanker in Nederland niet bepaald een succes. Dit kwam door verschillende factoren.

Ten eerste maakte men gebruik van de verkeerde media, namelijk Postbus 51 reclames. Postbus 51 is een onderdeel van de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst en staat in voor de coördinatie van grootschalige overheidscampagnes. Maar gebruik van traditionele media spreken jongeren niet erg aan. Daarnaast gaan ze  zich niet wenden tot Postbus 51 als ze met vragen zitten.

Ten tweede wou men een veel te brede doelgroep met een eenduidige boodschap bereiken. Twaalf- tot vijftienjarigen hebben erg uiteenlopende interesses en maken gebruik van  verschillende media. Ze moeten dus op verschillende manieren benaderd worden.

Tot slot sprak het rolmodel, Angela Groothuizen, zelf moeder van twee, deze doelgroep niet aan. Jongeren luisteren immers meer naar hun vrienden en slaan het advies van ouders en autoriteiten sneller in de wind. Kort gezegd richtte de campagne zich eerder naar de ouders van de in te enten jongeren dan naar de jongeren zelf. Hierdoor ging de campagne compleet de mist in, aangezien nog niet de helft van alle in te enten meisjes kwam opdagen.

Deze maand start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een nieuwe campagne rond baarmoederhalskanker. Hierbij ligt de focus op jongeren van 12 jaar. Om deze jongeren en hun ouders te bereiken gaat men gebruik maken van inmenging in discussies op internetfora en voorlichtingsbijeenkomsten om indianenverhalen, zoals ernstige bijwerkingen of onvruchtbaarheid door de inenting, te vermijden. Daarnaast worden intermediairs met een zekere autoriteit, zoals gynaecologen, huisartsen en leraren, meer bij de campagne betrokken.

De website prikenbescherm.nl werd in een modern, fleurig kleedje gestoken. Op de website staan er twee vragen centraal: ‘Heeft de vaccinatie zin?’ en ‘Is de vaccinatie veilig?’. Op de site zorgen korte getuigenissen van jongeren, ouders, dokters, …  voor neutrale informatie. Veel vragen worden beantwoord in de rubriek ‘inenting in het kort’, ‘vragen’ of ‘ nieuws’. Het is de bedoeling dat mensen op deze manier hun mening over de vaccinatie meer baseren op feiten en ervaringen dan op angst. Of deze nieuwe strategie een succes wordt valt natuurlijk nog af te wachten. Maar de verfijning van de doelgroep en het gericht aanbieden van informatie aan ouders en jongeren is alvast een goed begin.

Categorieën: Boek Geen Commentaar!, Crisismix, Relatiedenken, Risicocommunicatie Reacties uitgeschakeld

Reacties niet toegelaten

Naar boven